Beauty 16


Photo: Anna Krzywiak. Model: Monika Nizio?kiewicz. Wiza?: Daria Szymczak Make-up.

Photo: Anna Krzywiak. Model: Monika Nizio?kiewicz. Wiza?: Daria Szymczak Make-up.